Unutarnje plinske instalacije – detalji projekta

 

PRIPREMNI RADOVI:

 • Izvid građevine i savjetovanje stranke o načinu priključenja te smještaju i odabiru trošila
 • Izmjera građevine
 • Određivanje – postavljanje trase kućnog priključka i unutarnje plinske instalacije
 • Izrada Idejnog rješenja prema zahtjevu Naručitelja
 • Prikupljanje energetskih uvjeta od lokalnog ODS-a
Projektiranje unutarnjih plinskih instalacija

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT SASTOJI SE OD:

 • Glavnih i izvedbenih projekata kućnog priključka i unutarnje plinske instalacije obiteljske ili poslovne građevine
 • Primjenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara
 • Hidrauličkog proračuna
 • Proračuna godišnje potrošnje
 • Potvrde glavnog projekta i energetske suglasnosti kod lokalnog ODS-a

Temeljem odredbi Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14), te Zakona o energiji (NN 120/12 i 14/14), glavni projekt plinske instalacije, kao uvjet za dobivanje energetske suglasnosti za priključenje na plinski distribucijski sustav, potrebno je izraditi za sve:

 • nove građevine
 • rekonstrukcije postojećih građevina
 • rekonstrukcije postojećih plinskih instalacija
 • promjena tipa, broja i učina plinskih trošila
 • razdvajanje ili spajanje mjernih mjesta na istoj lokaciji

Temeljem naprijed navedenog, projekt plinske instalacije potrebno je izraditi bez obzira radi li se o novoj ili postojećoj građevini, te kod izmjene postojeće plinske instalacije.

Kronergo d.o.o. pouzdan je partner u projektiranju unutarnjih plinskih instalacija obiteljskih i poslovnih građevina.
Kontaktirajte nas i uvjerite se u našu kvalitetu.

Nazovite nas  ili   Pošaljite online upit