Projektiranje sustava odvodnje – detalji projekta

 

Projektni zadatak 

Naručitelj projektnim zadatkom definira obuhvat projektiranja:

 • Područje za koje treba isprojektirati cjevovode za sustav odvodnje
 • Faznost izgradnje cjevovoda sustava odvodnje
 • Potreban konzum
projektiranje-sustava-odvodnje-kanalizacija

Glavni i izvedbeni projekti sadrže slijedeće aktivnosti:

 1. PRIPREMNI RADOVI:
 • Pribavljanje potrebnih ovjerenih DK planova u MJ 1:1000,1:2000 1:2880 te 1:5000 te DOF karata
 • Prikupljanje podataka o postojećoj i budućoj komunalnoj infrastrukturi
 • Određivanje – postavljanje trase cjevovoda sustava odvodnje te usklađenje iste s komunalnom infrastrukturom te prostorno planskom dokumentacijom
 • Izrada Idejnog rješenja prema zahtjevu iz projektnog zadatka Naručitelja
 • Prikupljanje posebnih uvjeta
 • Narudžba posjedovnih i vlasničkih listova

 

2. GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT SASTOJI SE OD:

 • Geodetskih radova na snimanju trase cjevovoda sustava odvodnje, s izradom podloga za glavne i izvedbene projekte
 • Glavnih i izvedbenih Građevinskih projekata
 • Glavnih i izvedbenih Strojarskih projekata
 • Geotehničkog projekta
 • Primjenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara
 • Projekta privremene regulacije prometa

 

3. POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT

4. ELABORAT ZA UTVRĐIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

5. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 

Glavni i izvedbeni projekti izrađuju se prema zahtjevu iz projektnog zadatka, uputama za projektiranje lokalnih ODS-a,  te prema zahtjevima iz posebnih uvjeta, Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji (NN 153/13).

Kronergo d.o.o. Vaš je pouzdan partner u projektiranju cjevovoda za sustave odvodnje.
Kontaktirajte nas još danas!

Nazovite nas  ili   Pošaljite online upit