REFERENCE – PROJEKTIRANJE

IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI

1997-2017

 • 2017

  Montcogim plinara d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI REKONSTRUKCIJE-DOGRADNJE SREDNJETLAČNE PLINSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKO – ETAPA III-3

  Montcogim plinara d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI SREDNJETLAČNE PLINSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA SVETA NEDJELJA – ETAPA VI-2

  ABC-ING d.o.o.
  IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI ZAŠTITE POSTOJEĆIH PLINOVODA ZA ZAOBILAZNICU DRNIŠA SA SPOJEM NA DC D33 DULJINE PRIBLIŽNO 10,2 km

  KAIĆ d.o.o.
  ELABORAT ZA IZVANREDNO STVARANJE TEHNI-ČKIH UVJETA ZA IZGRADNJU ST PLINOVODA U ODVOJKU ULICE DOBRIŠE CESARIĆA U SAMOBORU

  Montcogim plinara d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI REKONSTRUKCIJE-DOGRADNJE SREDNJETLAČNE PLINSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA

  Montcogim plinara d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI SREDNJETLAČNE PLINSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA – ETAPA V-2 – MALA ŠVARČA

  LABH USLUGE d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za postojeću građevinu vlasnika LABH d.o.o.

  STUDIO GROZIĆ d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za postojeću građevinu vlasnika Studio Grozić d.o.o.

  PEKARSKI OBRT „LEKAJ“
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJU-ČKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za postojeću građevinu vlasnika Bib Lekaj

  PEKARNICA ZEMLJIČ
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PROŠIRENJA UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za postojeću građevinu vlasnika KRUHAN

 • 2016

  NADICA GOLOJUH, Jastrebarsko
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za buduću građevinu

  O.A. DIANA ŠPIRIĆ, Zagreb
  SURADNJA NA IZRADI INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA NA PODRUČJU UPU RAKITOVICA U JASTREBARSKOM

  PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o., Zagreb
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI ZAŠTITE POSTOJEĆIH ST PLINOVODA U D6 STATIVE – BORLIN U KARLOVCU

  GRAD SAMOBOR, Samobor
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ST.PLINOVODA NA PODRUČJU DPU GIZNIK-GMAJNA

  MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI ST. PLINOVODA GRADA OGULINA ETAPA III – UL. PETRA PRERADOVIĆA

  MONTER STROJARSKE MONTAŽE d.d.
  PROJEKTI IZVEDENOG STANJA VODOVODA SIROVE VODE U KRUGU PETROKEMIJE KUTINA

  PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o.Zagreb
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI IZMIJEŠTANJA POSTOJEĆIH ST. PLINOVODA U TRNOVCU BARTOLOVEČKOM

  GRAD SVETA NEDELJA
  TEHNIČKO RJEŠENJE IZMJEŠTANJA POSTOJEĆEG ST PLINOVODA U MALOGORIČKOJ ULICI U SV.NEDELJI

 • 2015

  MATIV INTEGRAL d.o.o Zagreb
  GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE I CENTRALNOG GRIJANJA za OPG Zadravec, LUPOGLAV

  AQUA CAMPUS d.o.o., JASTREBARSKO
  GLAVNI PROJEKT ZAŠTITE POSTOJEĆEG ST. PLINOVODA na lokaciji buduće građevine PROJEKT ZDRAVA HRANA u gospodarskoj zoni Jalševec, Jastrebarsko

  TETIVA d.o.o., Sv.Ivan Zelina
  ELABORAT ZA IZVANREDNO STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA ZA IZGRADNJU ST PLINOVODA U ULICI KELEKOVIĆI U NASELJU RAKITJE

  JOSIP RIBARIĆ, Samobor
  GLAVNI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNU-TARNJE PLINSKE INSTALACIJE I PROJEKT FIZIKE ZGRADE

  ROTA DIZAJN, Samoborski Otok
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KUĆNOG PRI-KLJUČKA I PROŠIRENJA UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE

  RESSO d.o.o., Samobor
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PROŠIRENJA UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za

  MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI ST. PLINOVODA ZA NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA I NASELJA DONJI DESINEC U OPĆINI KLINČA SELA

  MATIV INTEGRAL d.o.o. ZAGREB
  GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA, UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE, CENTRALNOG GRIJANJA I VENTILACIJE za KAVIDO d.o.o..

  TETIVA d.o.o., Sv.Ivan Zelina
  GLAVNI PROJEKT ST PLINOVODA U ULICI KELEKO-VIĆI  S  ISHOĐENJEM GRAĐEVINSKE DOZVOLE

  KRKA-FARMA d.o.o., Zagreb
  ELABORAT ZA IZVANREDNO STVARANJE TEHNI-ČKIH UVJETA ZA IZGRADNJU ST PLINOVODA U ULICI CVETKOVIĆ U JASTREBARSKOM

  OPĆINA STUPNIK, Gornji Stupnik
  TEHNIČKO RJEŠENJE IZMJEŠTANJA POSTOJEĆEG ST PLINOVODA U DROBILINOJ ULICI U NASELJU GORNJI STUPNIK

  KRKA-FARMA d.o.o.,Zagreb
  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-GLAVNI PROJEKTI ST.PLINOVODA NA PODRUČJU GRADA JASTRE-BARSKO-UL. V. HOLJEVCA

  ENERGOMETAN d.o.o., Samobor
  IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA SPOJNOG PLINOVODA RUBNE DISTRIBUCIJSKE MREŽE GRADA SAMOBORA – NASELJE RAKOV POTOK-KARLOVAČKA CESTA – FAZA 9ª

  MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI ST. PLINOVODA ZA TVORNICU KIM I NASELJE GORNJE MEKUŠJE – ETAPA VI-1 U KARLOVCU

  ANDIKS OBRT, Jastrebarsko
  GLAVNI PROJEKT UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za poslovnu građevinu

 • 2014

  ROTA DIZAJN, Samoborski Otok
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za građevinu vlasnika ROTA DIZAJN

  LJILJANA ŽUTI, Molvice
  IDEJNI I GLAVNI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za građevinu vlasnika Ljiljana Žuti

  ŽUPNI URED Sv.IVANA KRSTITELJA, LUG SAMOBORSKI
  PROJEKT – TEHNIČKO RJEŠENJE POPLOČENJA PRILAZA CRKVI  SV. IVANA KRSTITELJA U LUGU SAMOBORSKOM

  RETROGRAD d.o.o., Ježdovec
  GLAVNI PROJEKT KUĆNih PRIKLJUČAKA I UNUTARNJIH PLINSKIH INSTALACIJA za dvojnu građevinu vlasnika Igora Bertovića

  MATIV INTEGRAL d.o.o., ZAGREB
  GLAVNI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNU-TARNJE PLINSKE INSTALACIJE za stambenu građevinu vlasnika Gavran Pavao

  MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI ST. PLINOVODA ZA TVORNICU KIM I NASELJE GORNJE MEKUŠJE U KARLOVCU

  ENERGOMETAN d.o.o., Samobor
  IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA DISTRIBUCIJSKIH PLINOVODA RUBNE DISTRIBU-CIJSKE MREŽE GRADA SAMOBORA S ISHOĐENJEM POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA  – FAZA 8 i 10

  MIRKO JURKOVIĆ, Samobor
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA STAMBENE ZGRADE

  PAP PROMET d.o.oSveta Nedelja
  GLAVNI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za poslovnu građevinu vlasnika Pap Promet

  GSM-TECH, Samobor
  GLAVNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE za poslovno-stambenu građevinu vlasnika Sudnik-poslovni prostor Gsm-Tech

 • 2013

  PAVIĆ MILE, Samobor
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA STAMBENE ZGRADE

  MATIĆ MARCELINA, Samobor
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA STAMBENE ZGRADE

  ANTON MILETIĆ, Bregana
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA STAMBENE ZGRADE

  T.P.OLIVARI  d.o.o., Samobor
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA POSLOVNE ZGRADE

  MAMAC-OBRT, Samobor
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA POSLOVNE ZGRADE

  VINOGRADARSTVO I VINARSTVO
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA POSLOVNE ZGRADE OBITELJ TOMAC, Jastrebarsko

  PLIN PROJEKT d.o.o. NOVA GRADIŠKA
  GLAVNI PROJEKT ST. PLINSKE MREŽE NASELJA SREDANCI-

  SUBAN d.o.o., Strmec Samoborski
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRU-KCIJE KUĆNOG PRIKLJUČAKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE ZA POSLOVNU GRAĐEVINU SUBAN d.o.o.

  FAVIS SAMOBOR d.o.o., Samobor
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT KUĆNOG PRIKLJUČAKA I UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE ZA VIŠESTAMBENU GRAĐEVI-NU vlasnika FAVIS SAMOBOR d.o.o.

  ROTOMETAL d.o.o., SAMOBOR
  PLINOFIKACIJA PRIRODNIM PLINOM – MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE PROIZVODNE HALE ROTOMETAL d.o.o. na lokaciji Molvice

  DARKO GALETOVIĆ, Lug Samoborski
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA STAMBENE ZGRADE

  TERMAL obrt za prskanje i bojanje motornih vozila i proizvodnju hrane, Molvice
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA POSLOVNE ZGRADE

  VESNA ČRČEK,  Zagreb
  SNIMAK IZVEDENOG STANJA STAMBENE ZGRADE

  FORUM ORGO d.o.o., Zagreb
  GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE UNUTARNJE PLINSKE INSTALACIJE ZA stambeno-poslovnu građevinu vlasnika HRUP

 • 2012

  HIDRO-A d.o.o. Zagreb
  GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA CENTRALNOG GRIJANJA I PLINSKIH INSTALACIJA ZA KOMANDNU ZGRADU VODOCRPI-LIŠTA “ĐURĐEVAC 2”

  ROTOMETAL d.o.o. Molvice
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekt kućnog priključka i unutarnje plinske instalacije hala Rotometala d.o.o. u Molvicama

  SPECIJALNA OPREMA d.o.o. Lučko
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekt kućnog priključka i unutarnje plinske instalacije hale Specijalne opreme d.o.o. u Lučkom

  PLINACRO d.o.o. Zagreb
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekt kućnog priključka i unutarnje plinske instalacije upravne zgrade na lokaciji u Stupniku

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekti spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada Samobora Faza – 1a

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekti spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada Samobora Faza – 2a

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekti ST plinovoda u vojarni Taborec na području grada Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekti kućnog priključka i unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području grada Samobora

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti kućnog priključka i unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Stupnik,Jastrebarsko,Karlovac i Sisak

  VIA PLAN d.o.o. Varaždin
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekt zaštite postojećih plinovoda ispod koridora buduće brze ceste Zaprešić-Harmica-I i II poddionica

 • 2011

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekti spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekti distributivnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni strojarski i građevinski projekti ST plinovoda u vojarni Taborec na području grada Samobora

  MARIMPEX d.o.o. Rakov potok
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti zaštite VT. plinovoda kod B.S. Marimpex u Samoboru

  DJEČJI VRTIĆ RADOST Jastrebarsko
  Izvedbeni projekt plinovoda i unutarnje plinske instalacije za dječji vrtić Radost u Jastrebarskom

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni projekti kućnog priključka i unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području grada Samobora

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti kućnog priključka i unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Stupnik,Jastrebarsko,Karlovac i Sisak

 • 2010

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti spremničkog prostora postrojenja Izomerizacije u RN Sisak

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Samobora – Klokočevec-Bobovica-Otok

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Elaborat za utvrđivanje prava služnosti  ST plinske mreže grada Siska Etapa II-2/1

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada  Samobora – NK Bregana

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Samobora – naselje Jazbina

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Stupnik,Jastrebarsko,Karlovac i Sisak

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području grada Samobora

 • 2009

  VIA PLAN d.o.o.Varaždin
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt zaštite postojećih plinovoda ispod koridora buduće brze ceste Zaprešić-Harmica III poddionica

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Siska Etapa II-2/1,

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada  Samobora – 151. Samoborska brigada

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Samobora – Gundulićeva ul.

  RKT Župa Sv.KVIRINA, Sisak
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija i centralnog grijanja župne crkve Sv.Kvirina biskupa u Sisku

  BJ PROCESS DESIGN, Sisak
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti spremničkog prostora postrojenja Izomerizacije u RN Sisak

 • 2008

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Stupnik, Jastrebarsko, Karlovac i Sisak

  RKT Župa Majke Božje, Karlovac
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija župnog dvora, snježne – Karlovac crkve i crkvene dvorane

  RKT Župa Sv.Josipa Kruševo
  Glavni i izvedbeni projekti UNP spremnika, vanjske i unutarnjih plinskih instalacija župnog dvora i crkve Sv.Josipa

  MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Sisak
  Glavni i izvedbeni projekt ST plinske mreže grada Siska

  GRAD ŠIBENIK
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti ST plinske mreže grada Šibenika u ul. Fra Jerolima Milete, Stjepana Radića i ul.29.listopada 1918.

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Ljupina i Općine Davor

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže poslovne zone u Općini Velika Ludina

  PROMETIS  d.o.o. Zagreb
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti ST.plinovoda i toplovoda Nove ceste u gradu Sisku

 • 2007

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Sveta nedjelja,Stupnik,Jastrebarsko,Karlovac i Sisak

  HEP TE-SISAK
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti čelične konstrukcije za nošenje rashladnih uređaja na TE-Sisak

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti ST plinske mreže grada Karlovca etapa V

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti VT plinske mreže grada Karlovca etapa I

  ENERGOMETAN d.o.o.
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti ST plinskih mreža na distributivnom području Samobor, etapa X-VI i X-VII

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti UNP spremnika  za RN Rijeka

  PLINACRO d.o.o.
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti distributivnog sustava Podpićan i Redukcijske stanica Pićan

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Ogulina

  GRAD SPLIT
  Glavni građevinski projekt ST plinovoda u Put iza Nove bolnice Splitu

  GRAD SPLIT
  Glavni građevinski projekt ST plinovoda u Lovrinačkoj ulici od Lovačkog  puta od Vukovarske ulice

  GRAD BUZET
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda u ulici II Istarske brigade u Buzetu

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Ozlja – Etapa I

  BRODPLIN d.d. Slavonski Brod
  Glavni i izvedbeni projekt ST plinovoda Trešnjica-Dudinjak

  PPD d.o.o. Vukovar
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Odorizacijske stanice na MRS Vukovar
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Redukcijske stanice PRS Bršadin
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Redukcijske stanice PRS Berak                                                                  –   Glavni i izvedbeni građevinski projekt Redukcijske stanice PRS Đeletovci

 • 2006

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti PSA jedinice  za RN Sisak

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Sveta Nedelja,Stupnik,Jastrebarsko,Karlovac i Sisak

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda u prometnici “G9” i priključak za pogon “Krka” Jastrebarsko
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Poduzetnčke zone Logorište – Poslovni park Karlovac
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT plinske mreže grada Karlovca – Etapa I-A
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Stupnik – Etapa IV

  PPD d.o.o. Vukovar
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Odorizacijske stanice na MRS Negoslavci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Redukcijske stanice PRS Borovo                                                                  –   Glavni i izvedbeni građevinski projekt Redukcijske stanice PRS Borovo Naselje

  OPĆINA GUNDINCI
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Gundinci

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže u Općini Sredanci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske rmreže u naseljima Šušnjevci i Vrhovina

 • 2005

  ARHIMIR d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti stambenog objekta obitelji Nikolić,Deći,Balint,Šimrak,Kos

  MONTCOGIM PLINARA
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Jastrebarsko, Karlovac i Sisak

  RKT Župa Sv.Anastazija
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti rekonstrukcije krovišta i tavanskog prostora župnog dvora u Samoboru

  STAMBENI FOND KARLOVAC
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Karlovac

  ENERGOMETAN d.o.o.
  Glavni i izvedbeni projekti unutarnjih plinskih instalacija na distributivnom području Samobor

  IGH-ZAGREB, Sv. Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti zaštite VT.i ST.plnovoda u Sv.Nedjelji

  PROMET-ORKAN d.o.o.
  Glavni i izvedbeni projekti plinskih instalacija pogona Klinča sela

  PEKARNA IŠTUK, Samobor
  Glavni i izvedbeni projekti kotlovnice i unutarnjie plinskie instalacije pekarne Ištuk u Samoboru

  AUTO JURKOVIĆ, Samobor
  Glavni i izvedbeni projekti kotlovnice i unutarnjie plinskie instalacije stambe nog objekta V.Jurković u Samoboru

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti rekonstrukcije postrojenja sekcija 900  za RN Rijeka

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti postrojenja Toping III  za RN Rijeka

  GRAD NOVA GRADIŠKA
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Priključnog NT plinovoda za spomen obilježje braniteljima Domovinskog rata Nova Gradiška

  PAVLOVIĆ, Beničanci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinskog priključka i mjerno-redukcijskog seta za pogon sušare za žitarice

  PPD d.o.o. Vukovar
  Glavni i izvedbeni projekt ST plinske mreže Općine Tordinci u naseljima Tordinci, Antinska Mlaka, Antin i Korođ

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Karlovca – Zona male privrede Ilovac

  SLAVONIJA d.o.o.
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda i priključnog vodovoda za prateće ugostiteljske objekte i BP Novska Sjever i Novska Jug

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Jasenovac u naseljima Jasenovac, Košutarica i Mlaka
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda u naseljima Torovi i Kozarice
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Staro Petrovo Selo u naseljima Vrbova, Staro Petrovo Selo i Godinjak – Etapa I
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Nova Kapela u naseljima Batrina, Nova Kapela i Bili Brig – Etapa I
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda MRS Nova Gradiška sa spojem na postojeću ST plinsku mrežu grada Nova Gradiška

  MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Rekonstrukcije postojeće ST plinske mreže u dijelu naselja Brunkovac u Kutini
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt u ulici P. Svačića, M. Trnine, Podravskoj, Voćarskoj i Ćaire u Kutini
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Rekonstrukcije uličnog plinovoda u Braće Weiss, M. Trnine, J. Bandereira i Badalićevoj ulici u Popovači
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Rekonstrukcija uličnog plinovoda u Jelengradskoj ulici u Popovači
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Rekonstrukcija ST plinske mreže u naselju Stružec
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže u naselju Piljenice
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Izgradnje ST plinovoda MRS Popovača sa spojem na postojeću ST plinsku mrežu općine Popovača

  “EMANITA” d.o.o. Vinkovci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT i ST plinske mreže na području općine Erdut u naseljima Dalj, Erdut, Bijelo Brdo i Aljmaš

 • 2004

  T i J. KOVAČIĆ, Brezovica
  Glavni i izvedbeni projekt Postavljanje spremnika za UNP vol. 2700 l

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda MRS Lipovljani – Banova Jaruga
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda MRS Lipovljani – Novska

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Sveta Nedjelja – Etapa VI
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Sveta Nedjelja – Etapa VI/1
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Sveta Nedjelja – Etapa VII/1 – Naselje “Živjeti u prirodi” – HOTO vile

  MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda MRS Kutina sa spojem na postojeću ST plinsku mrežu grada Kutina
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt Rekonstrukcija ST plinovoda u Popovači, Kutinska ulica – ulica Veliko Brdo

  SAMOBORKA d.d. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti ST plinovoda i PRS tvornice betonskih   pločica u Samoboru

  HVAR d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti ST plinovoda i PRS za asfaltnu bazu u Samoboru

  ARHIMIR d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti stambenog objekta obitelji Bašić,Kleščić,Skendrović,Bezjak

 • 2003

  ARHIMIR d.o.o. Samobor
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti stambenog objekta obitelji Bašić,Kleščić,Skendrović,Bezjak

  MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt razdvajanje plinovoda za Tvornicu i Kaznionicu Lipovica
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt rekonstrukcije ST plinske mreže u naselju Gojlo

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda Kolodvorska – Zelenička ulica i mjerno mjesto u gradu Novska
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinskog priključka i PRS za PPK Nova Gradiška

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Grada Karlovda – Etapa IV
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Grada Karlovca – Etapa IV/1
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Grada Karlovca – etapa V

  KOMUNALAC d.o.o. Garešnica
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt rekonstrukcije ST plinske mreže Grada Garešnica

 • 2002

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti revizije Toppinga 3 u RN Rijeka

  TDC d.o.o. Zagreb
  Izvedbeni građevinski projekti platforme za silos za tvornicu stakla Rogaška u Samoboru

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti rekonstrukcije postrojenja KP-2/HDS  za RN Sisak

  VINKOVAČKI VODOVODI, KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci 
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST uličnih plinovoda u Gradu Vinkovci

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Novska i općina Okučani, Gornji Bogičevci i Dragalić – Etapa I, II, III, IV
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST i NT plinske mreže grada Nova Gradiška

  KOMUNALAC d.o.o. Garešnica
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt povezivanja rekonstruirane ST plinske rmeže grada Garešnica s MRS Garešnica

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT plinske mreže Grada Karlovca
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Grada Karlovca – Etape I, II, III

 • 2001

  RKT Župa Sv.Ivan Krstitelj
  Izvedbeni građevinski projekti župne crkve Sv.Ivan Krstitelj u naselju Lug u Samoboru

  TDC d.o.o. Zagreb
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti AB bazena ispod rashladnih tornjeva    u tvornici stakla Straža

  BJ PROCESS DESIGN
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti sanacije postojećih temelja kuglastih spremnika za UNP u RN Sisak

  ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT plinovoda MRS Strizivojna – Sikirevci

  EMANITA d.o.o. Vinkovci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT i ST plinske mreže grada Vukovara

  EKOMIL s.r.o. Žilina Slovačka
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Bogdanovci u naseljima Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže naselja Sotin
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Borovo
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Trpinja u naseljima Trpinja, Bobota, Vera, Pačetin, Bršadin, Ludvinci i Ćelije
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Negoslavci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Markušica u naseljima Ostrovo, Gaboš, Markušica, Podrinje i Karadžićevo
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Tompojevci u naseljima Berak, Novi Čakovci, Čakovci, Tompojevci i Mikluševci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Tovarnik u naselju Ilača
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Tovarnik u naselju Tovarnik
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Nijemci u naselju Đeletovci, Vinkovački Banovci i Banovci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinovoda Bršadin – Pačetin – Tordinci i Ostrovo
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Nijemci u naselju Nijemci i Donje Novo Selo
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Nijemci u naselju Podgrađe, Apševci i Lipovac
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT plinske mreže Grada Vukovara
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT plinovoda MRS Negoslavci – RS Berak – RS Đeletovci

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Sveta Nedjelja, Etapa II – Faza 5
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Stupnik – Etapa I, II, III
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT plinske mreže Općine Sisak – Etapa I
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Sisak – Etapa I-1, I-2, I-3, I_4, I-6
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt NT plinske mreže Općine Sisak – Etapa I-5

  PIS d.o.o. Vinkovci
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske rmeže u naselju Marinci

  KRKA FARMA d.o.o. Zagreb
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST priključka i PRS za distributivno-proizvodni centar tvrdih farmaceutskih oblika u Jastrebarskom

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinskog priključka, PRS i rekonstrukciji kotlovnice za Opću bolnicu u Novoj Gradiški
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinskog priključka i PRS za tvornicu Slavonija Slad d.o.o. Nova Gradiška
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Cernik
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Rešetari

  OPĆINA DEŽANOVAC
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže naselja Gornji i Donji Sređani, Trojeglava, Golubinjak i Goveđe Polje
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže naselja Kreštelovac, Sokolovac i Blagorodovac

 • 2000

  RUBIK d.o.o. Zagreb
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt PRS i priključnog plinovoda za tvornicu za recikliranje sekundarnih sirovina u Borovu

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže na području općina Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić i Pisarovina – Etape I, II, III, IV
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Grada Pleternica – Etape I, II, III, V, VI

  ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže grada Iloka

 • 1999

  ENERGONOVA d.o.o. Zagreb
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti blok stanice na Slavonskoj av.u Zagrebu

  RKT Župa Sv.Ivan Krstitelj
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti župne crkve Sv.Ivan Krstitelj u nase-  lju Lug u Samoboru
  Glavni i izvedbeni projekti vodovoda i kanalizacije župne crkve
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt plinovoda župne crkve

  ŽUPANIJA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA                                                 
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt VT plinovoda Opatovac – Šarengrad – Ilok
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže naselja Šarengrad i Bapska
  Glavni i izvedbeni građevinski projekt ST plinske mreže Općine Lovas u naseljima Opatovac, Lovas i Mohovo

 • 1998

  GRAD SAMOBOR
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti vodoopskrbne mreže u naselju Hrastina u Samoboru

  OPĆINA PODCRKAVLJE
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti vodoopskrbne mreže u naselju Kindrovo

 • 1997

  GRAD SAMOBOR
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti vodoopskrbne mreže u naselju Jelenšćak u Samoboru
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti crpne stanice u naselju Jelenšćak u Samoboru
  Glavni i izvedbeni građevinski projekti vodospreme 2×100 m3 u naselju Jelenšćak u Samoboru