Legalizacije svih vrsta građevina

Kronergo d.o.o. bavi se izradom projektne dokumentacije za potrebe legalizacije svih vrsta objekata.

Legalizaciju zgrada dijelimo na 3 glavne kategorije:

  • zahtjevne zgrade
  • manje zahtjevne zgrade
  • jednostavne zgrade

Zahtjevne zgrade

Zahtjevne zgrade su zgrade čija je građevinska bruto površina veća od 400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti kojima je građevinska površina veća od 1000 m2 te zgrade javnih namjena bez obzira na njezine površine.

Prilikom podnašanja postupka upravnim vlastima, potrebno je priložiti tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja.

Kronergo d.o.o. izrađuje snimke koje sadrže sve potrebne podatke o podnositelju zahtjeva i ovlaštenom arhitektu, opće podatke o lokaciji zgrade, arhitektonski opis zgrade koji uključuje arhitektonsku strukturu i opis dijelova zgrade, opis instalacija zgrade, iskaz površina i obračunske veličine zgrade, nacrte zgrade u primjerenom mjerilu, foto dokumentaciju te opis stupnja završenosti zgrade.

 

Manje zahtjevne zgrade

Manje zahtjevne zgrade su zgrade čija građevinska površina ne premašuje 400m2 ili zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska površina nije veća od 1000m2.

Prilikom podnašanja postupka upravnim vlastima, potrebno je priložiti tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade.

Tvrtka Kronergo d.o.o. izrađuje snimke izvedenog stanja sukladno svim zahtjevima državne uprave. Snimke sadrže sve potrebne podatke kao što su podaci o podnositelju zahtjeva, ovlaštenom arhitektu ili inženjeru građevinarstva, opće podatke o lokaciji zgrade, iskaz površina i obračunske veličine zgrade, nacrti u mjerilu, foto dokumentaciju te opis stupnja završenosti zgrade.

 

Jednostavne zgrade

Jednostavnnim zgradama smatraju se sve zgrade površine manje od 100m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija bruto površina nije veća od 400m2.

Upravnom postupku prilažu se tri primjerka iskaza površina i obračunskih veličina, obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se određuje obračun komunalnog doprinosa te vodnog doprinosa.

Primjer br. 1:

Primjer br. 2: