REFERENCE – NADZOR NAD IZGRADNJOM

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PLINOVODA, PLINSKIH MREŽA TE OSTALIH GRAĐEVINA

1995-2017

 • 2017

  Grad Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD REDOVITIM I IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM NERAZVRSTANIH CESTA “A” i “B” NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA u 2017. godini

  Grad Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA za 2017. godinu

  Energometan d.o.o.:
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST PLINOVODA NA DPU GIZNIK-GMAJNA

  Energometan d.o.o.
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST. DISTRIBUCIJSKOG PLINOVODA RUBNOG DISTRI-BUCIJSKOG SUSTAVA GRADA SAMOBORA-FAZA 2b

  Energometan d.o.o.
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST SPOJNOG PLINOVODA RUBNOG DISTRIBUCI-JSKOG SUSTAVA GRADA SAMOBORA-FAZA 3b

  Energometan d.o.o.
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST SPOJNOG PLINOVODA RUBNOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA GRADA SAMOBORA-ETAPA IX-5-FAZA 3-1

  Energometan d.o.o.
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST SPOJNOG PLINOVODA RUBNOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA GRADA SAMOBORA-ETAPA IX-FAZA 6-1

  Energometan d.o.o.
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST SPOJNOG PLINOVODA RUBNOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA GRADA SAMOBORA-ETAPA IX-FAZA 3-2

  Energometan d.o.o.
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST SPOJNOG PLINOVODA RUBNOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA GRADA SAMOBORA-ETAPA IX-VI b – FAZA 1

  PLIN PROJEKT d.o.o.
  STRUČNI GRAĐEVINSKI I STROJARSKI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST PLINSKE MREŽE NASELJA SREDANCI – FAZA I i II

  Montcogim plinara d.o.o.
  STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST PLINOVODA NA PODRUČJU OPĆINE KLINČA SELA I NASELJA DONJI DESINEC U OPĆINI KLINČA SELA

  Montcogim plinara d.o.o.
  STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST PLINO-VODA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA – ETAPA V-1 – STP ZA GE ALSTOM

 • 2016

  GRAD SAMOBOR, Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD REDOVITIM ODRŽAVANJEM NERAZVRSTANIH CESTA “A” i “B” NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA u 2016. godini

  GRAD SAMOBOR, Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM NERAZVRSTANIH CESTA “A” i “B” NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA u 2016. Godini

  GRAD SAMOBOR, Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA za 2016. godinu

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom distribucijskih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  PLIN PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
  OBAVLJANJE STRUČNOG GRAĐEVINSKOG I STR-OJARSKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM ST PLINSKE MREŽE NASELJA SREDANCI – FAZA I

 • 2015

  MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
  STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ST. PLINOVO-DA ZA TVORNICU KIM I NASELJE GORNJE MEKUŠJE – ETAPA VI U KARLOVCU

  GRAD SAMOBOR, 10430 Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD REDOVITIM ODRŽAVANJEM NERAZVRSTANIH CESTA “A” i “B” NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA u 2015. godini

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom distribucijskih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  NINO BALEN, Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM STAMBE-NE GRAĐEVINE U SAMOBORU, JEZERSKA UL

  PLIN PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška
  OBAVLJANJE STRUČNOG GRAĐEVINSKOG I STR-OJARSKOG NADZORA NAD IZGRADNJOM ST PLINSKE MREŽE NASELJA SREDANCI – FAZA I

 • 2014

  DARKO FARTEK, Samobor
  STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM STAMBENE GRAĐEVINE U SAMOBORU, MALINSKA UL.

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom distribucijskih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Ogulina –

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Karlovca

 • 2013

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom distribucijskih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Ogulina – Etape I i III

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Karlovca – Etape III, V i V-1

 • 2012

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom spojnih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  ENERGOMETAN d.o.o. Samobor
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom distribucijskih ST plinovoda plinske mreže rubnog dijela grada  Samobora

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Ogulina – Etape I i III

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Karlovca – Etape III, V i V-1

 • 2011

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Ogulina – Etape I

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni strojarski,elektro i građevinski nadzor nad izgradnjom odorizacijske stanice Ogulin

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Karlovca – Etape III, V i V-1

  BALEN NINO. Samobor
  Građevinski stručni nadzor nad izgradnjom stambene građevine u Samoboru

  FARTEK d.o.o. Samobor
  Građevinski stručni nadzor nad izgradnjom poslovno-stambene građevine u Samoboru

 • 2010

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni strojarski i građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Ogulina – Etape I

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Građevinski stručni nadzor nad izgradnjom ST plinske mrežena području grada Siska – Etapa I-2 (dio etape), I-3 (dio etape), I-4 (dio etape)

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Karlovca – Etape III, V i V-1

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Građevinski stručni nadzor nad izgradnjom ST plinske mrežena području grada Sveta Nedelja

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Građevinski stručni nadzor nad izgradnjom ST plinske mrežena području grada Jastrebarsko

 • 2009

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Građevinski stručni nadzor nad izgradnjom ST plinske mrežena području grada Siska – Etapa I-2 (dio etape), I-3 (dio etape), I-4 (dio etape)

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Karlovca – Etape III, V i V-1

 • 2008

  ROGIĆ d.o.o. Velika gorica
  Stručni građevinski,strojarski i elektro nadzor nad izgradnjom poslovno-stambene građevine u Velikoj Gorici

  GRAD ŠIBENIK
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Šibenika u ul. Fra Jerolima Milete, Stjepana Radića i ul.29.listopada 1918.

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom VT plinske mreže na području grada Karlovca

  HVAR d.o.o. Samobor
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda za asfaltnu bazu Hvar u Samoboru

 • 2007

  GRAD BUZET
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda u ulici II Istarske brigade u Buzetu

  PPD d.o.o. Vukovar
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom Odorizacijskih stanica MRS Vukovar i MRS Negoslavci, i redukcijskih stanica PRS Borovo, PRS Borovo Naselje, PRS Berak,  PRS Đeletovci, PRS Bršadin

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže općine Staro Petrovo Selo u naseljima Vrbova, Staro Petrovo selo i Godinjak – Etapa I

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže općine Nova Kapela u naseljima Batrina, Bili Brig i Kapela – Etapa I

  MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina
  tručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda MRS Popovača sa spojem na postojeću ST p linsku mrežu općine Popovača

  “EMANITA” d.o.o. Vinkovci
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom VT i ST plinske mreže na području općine Erdut u naseljima Dalj, Erdut, Bijelo Brdo i Aljmaš

 • 2006

  TOPLANA d.o.o. Karlovac
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinskog priključku za Kotlovnicu Toplane  u Karlovcu

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mrežena području grada Siska – Etapa I-2 (dio etape), I-3 (dio etape), I-4 (dio etape)

 • 2005

  PAVLOVIĆ, Beničanci
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinskog priključka i mjerno-redukcijskog seta za pogon sušare sa žitarice

  PPD d.o.o. Vukovar
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Tordinci u naseljima Tordinci, Antinska Mlaka, Antin i Korođ

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Karlovca – Etape IV i IV/1

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda MRS Nova Gradiška sa spojem na postojeću ST plinsku mrežu grada Nova Gradiška

 • 2004

  OPĆINA BOROVO
  Stručni građevinski nadzor na izgradnji ST plinske mreže Općine Borovo

  OPĆINA TRPINJA
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Trpinja u naseljima Trpinja, Bobota, Vera, Pačetin, Bršadin, Ludvinci i Ćelije

  OPĆINA BOGDANOVCI
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Bogdanovci u naseljima Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci

  “EMANITA” d.o.o. Vinkovci
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda  Bršadin – Pačetin – Tordinci – Ostrovo

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Vukovara

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom VT plinovoda MRS Negoslavci – RS Berak – RS Đeletovci

  OPĆINA NIJEMCI
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Nijemci

  OPĆINA NEGOSLAVCI
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Negoslavci

  OPĆINA TOVARNIK
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Tovarnik u naseljima Ilača i Tovarnik

  OPĆINA TOMPOJEVCI
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Tompojevic u naseljima Berak, Novi Čakovci, Čakovci, Bokšić, Tompojevci i Mikluševci

  OPĆINA MARKUŠICA
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Markušica u naseljima Ostrovo, Gaboš, Markušica, Podrinje i Karadžićevo

 • 2003

  MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda MRS Popovača sa spojem na postojeću ST plinsku mrežu općine Popovača

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda u ulici P. Svačića, M. Trnine, Podravskoj, Voćarskoj i Ćaire u Kutini

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda MRS Kutina sa spojem na postojeću ST plinsku mreže grada Kutina

  Stručni građevinski nadzor nad rekonstrukcijom postojeće ST plinske mreže u dijelu naselja Brunkovac u Kutini

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže naselja Gojlo

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinovoda u Popovači Kutinska ulica – ulica Veliko Brdo

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže u naselju Piljenice

  Stručni građevinski nadzor nad rekonstrukcijom ST plinske mreže u naselju Stružec

  Stručni građevinski nadzor nad rekonstrukcijom uličnog ST plinovoda u Jelengradskoj ulici u Popovači

  Stručni građevinski nadzor nad rekontrukcijom uličnog plinovoda u Braće Weiss, M. Trnine, J. Bandereira i Badalićevoj ulici u Popovači

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom plinovoda u naseljima Torovi i Kozarice

 • 2002

  VINKOVAČKI VODOVOD I
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske

  KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci
  mreže u naseljima Retkovci i Prkovci

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom uličnih plinovoda u u gradu Vinkovci

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske rmeže Općine Rešetari

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Novska i općina Okučani, Gornji Bogičevci i Dragalić – Etape I, II, III, IV

  KOMUNALAC d.o.o. Garešnica
  Stručni građevinski nadzor nad rekonstrukcijom ST plinske mreže grada Garešnica

 • 2001

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Stupnik

  POGLAVARSTVO GRADA VUKOVARA  
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom VT i ST plinskoj mreži područja grada Vukovara

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  tručni građevinski nadzor  nad izgradnjom ST plinskog priključka, PRS i rekonstrukciji kotlovnice za Opću bolnicu u Novoj Gradiški

 • 2000

  PLIN PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Cernik

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske rmeže na području općina Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić i Pisarovina – Etapa III

 • 1999

  GRAD ILOK
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže grada Iloka i naselja Šarengrad i Bapska

  OPĆINA LOVAS
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Lovas

  GRADSKA PLINARA ZAGREB
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom NT plinovoda u Velikoj Gorici – Etapa III

  OPĆINA DUBRAVICA
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Dubravica

 • 1998

  MONTCOGIM d.o.o. Sveta Nedjelja
  Stručni  građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Sveta Nedjelja

  KOMUNALAC d.o.o. Garešnica
  Stručni  građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske rmeže Općine Garešnica u naseljima Garešnički Brestovac, Ciglenica, Gajine, Hrastovac, Kajgana i Kapelica

  ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA
  Stručni  građevinski nadzor nad izgradnjom čeličnog VT plinovoda i ST plinske mreže u naselju Bjeliš u Slavonskom Brodu

  OPĆINA STARI JANKOVCI
  Stručni  građevniski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže u Općini Stari Jankovci

  OPĆINA BABINA GREDA
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže u Općini Babina Greda

  ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA       
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom VT plinovoda Županja – Babina Greda

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom VT plinovoda Vrbanja – Drenovci i ST plinovoda Drenovci – Gunja

 • 1997

  OPĆINA DRENOVCI
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Drenovci

  OPĆINA BUKOVJE
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Bukovje

  OPĆINA STRIZIVOJNA
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Strizivojna

  GRAD ZAGREB – FOND ZA VPSKG
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom NT plinovoda i kućnih priključaka u naselju Jelkovec u Sesvetama

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom NT plinovoda u naselju Staro Brestje

  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom NT plinovoda za stambeni niz u Čulincu

  OPĆINA VRBANJA
  Stručni građevinski nadzor nad izgradnjom ST plinske mreže Općine Vrbanja u naseljima Soljani, Strošinci i Vrbanja

 • 1996

  GRAD SAMOBOR
  Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacije u naselju Hrastina u Samoboru

 • 1995

  GRAD SAMOBOR
  Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice i vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Halaburšćak u Samoboru

  GRAD SAMOBOR
  Stručni nadzor nad izgradnjom kolektora kanalizacije u ul. I.Velika-novića u Samoboru